הגעתם למערכת הלמידה ברשת של המכללה האקדמית רמת גן 

שם משתמש הינו מס' תעודת הזהות ללא 0 בתחילה,

סיסמת הכניסה זהה לסיסמת הכניסה לפורטל הסטודנטים ואנשי הסגל.

בהצלחה לכולם