הגעתם למערכת הלמידה ברשת  של המכללה האקדמית לישראל ברמת גן

 

בהצלחה